האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי טיפוח וקוסמטיקה והוא בבעלות קיירוס ביוטי ומנוהל על ידה.
לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של קיירוס ביוטי במייל service@minoxidil.co.il או בטלפון מס' 073-3744404, בימי א'-ה' בין השעות 9:00-17:00.
תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין קיירוס ביוטי לבין הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר.
כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או קיירוס ביוטי ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
קיירוס ביוטי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.
רישומי המחשב של קיירוס ביוטי בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי קיירוס ביוטי תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
קיירוס ביוטי אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או קוסמטיקה שתמונותיהם מופיעות באתר.
קיירוס ביוטי עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ו קיירוס ביוטי לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
בעת עדכון סל הקניות, קיירוס ביוטי שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכולה לעשות זאת בקלות דרך לינק בתחתית הדיוור שהתקבל. יש לציין כי ישנן רשימות דיוור נפרדות, האחת כללית הנשלחת לגבי חידושים באתר והשנייה כוללת עדכונים אישיים ללקוח – על הלקוח לשים לב כי הסיר את עצמו מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאיננו מעוניין לקבל עוד דיוורים – באחריותו להסיר את עצמו מן הרשימות השונות.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
* ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין על הלקוח ליצור קשר עם שירות הלקוחות על מנת לתאם את משלוח איסוף המוצר. במקרה זה יינתן זיכוי כספי בסכום העסקה בניכוי עלויות המשלוח של איסוף המוצר (הלקוח המזמין ישא בהוצאות החזרת הסחורה לקיירוס ביוטי), וכן ב5% מסכום העסקה או 100 שקלים הגבוהה בניהם בכפוף לחוק. הזיכוי יינתן רק לאחר קבלת הפריט לקיירוס ביוטי ובדיקתו. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יינתן זיכוי כספי (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
*אין זיכוי על מוצרי קוסמטיקה או דרמה רולר שנפתחו
* משלוחים חינם מעל סכום של 250 ש"ח באתר מתבצעים ע"י דואר רשום בלבד ולא שליח
* קיירוס ביוטי היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה המוחזרת.
* ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, תוך 14 ימים מקבלתו.
לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
אופן החזרת הפריטים – משלוח באמצעות דואר ישראל בדואר רשום בלבד, כפי שצוין קודם לכן, עלות המשלוח בסך 15 שקלים תנוכה מהזיכוי הכספי המגיע ללקוח. יש לציין כי קיימת בפני הלקוח חלופה נוספת של החזרת הפריטים באופן עצמאי לאחר תיאום מראש קיירוס ביוטי וזאת ללא חיוב נוסף.
ככלל, זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
עסקה שבוצעה בתשלומים, הזיכוי בגינה יבוצע לכרטיס האשראי בתשלומים.
זיכוי יועבר לחשבון הפייפאל אם הרכישה בוצעה באמצעות פייפאל.
לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קופון לרכישה חוזרת באתר בלבד.
מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאית להחזיר ו/או לבטל יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר.
לא יינתן זיכוי כספי על מוצרים שנקנו במסגרת 'סייל'. במקרים הנ"ל יוכל הלקוח לקבל שובר זיכוי לרכישה חוזרת באתר (קופון לרכישה חוזרת באתר ללא תוקף)
בנוסף על האמור לעיל עפ"י סעיף 14 ג' (ד) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, הוראות בגין ביטול עסקה לא יחולו על טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
דהיינו, בגין פריט/פריטים שהוזמנו בהזמנה אישית או לפי מידה מסוימת שלא הייתה קיימת במלאי ויוצרה במיוחד עבור הלקוח, לא יחולו הוראות ביטול עסקה, ולא יתאפשר לקבל זיכוי כספי מכל סוג, לרבות זיכוי לכרטיס האשראי או קופון לרכישה חוזרת באתר.
אספקה ומשלוחים
אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות דואר ישראל או באיסוף עצמי מקיירוס ביוטי וזאת לאחר תיאום מראש, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.
במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 2 ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות דואר שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 4-2 ימי עסקים.
במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, שירות הלקוחות של האתר יצור קשר עם הלקוח על מנת למצוא חלופת משלוח אחרת.
קיירוס ביוטי אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברת דואר ישראל.
האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל. קיירוס ביוטי רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת קיירוס ביוטי לספקה.
מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.
ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.